Förädlingsgruppens Hundskola 

Låt hunden få vara hund

"De flesta av våra problem som uppstår mellan hund och människa, är när vi människor överför våra mänskliga tankar och beteenden på hundarna."

Göran Sahlsten