avbokningsregler

Anmälan är alltid bindande.
 
Avbokning minst två veckor innan kursstart. En administrationsavgift på 500:- tas ut, alternativt debiteras om avgiften inte redan är betald.

Avbokning två veckor före kursstart. Delar av avgiften kan återbetalas vid uppvisande av läkarintyg eller veterinärintyg. Avgiften återbetalas om vi kan få in en betalande ersättare.

Kurs som har påbörjats återbetalas ej. Undantag kan göras vid allvarlig sjukdom och görs upp i de enskilda fallen.