Mentaltest BB-Gruppen

Ett mentaltest kan var på sin plats innan hunden skall börja dresseras, spårtränas eller injagas. Man får då veta hur hundens mentala status är och kan individanpassa dressyren och träningen.
Ett mentaltest är även lämpligt att göra om hunden visar avvikande beteende som t.ex. att den visar aggressivitet, är allmänt stressad eller visar koncentrationssvårigheter.
Mentaltestet består av 10 olika moment, där hunden utsätts för olika situationer som den aldrig förr varit med om. På det viset kan man locka fram de olika egenskaperna som alla hundar har oavsett ras.
OBS! Hunden måste vara minst 12 månader gammal för att genomföra ett mentaltest.
Datum: 27-28 april 2024
Pris:
1600 kr/ekipage swish-nummer 1231010966 Förädlingsgruppen
Plats: Berga Naturbruksgymnasium
Mentaltestdomare: Från BB Gruppen
Kontakt eller anmälan: Lena Enström 070-437 74 29 eller e-post lena.enstrom@live.se
Göran Sahlsten Tel: 070-730 21 91 eller mail goran@foradlingsgruppen.se
För att anmälan skall vara bekräftat så skall betalning har erhållits.
Mer om testet och mentaldatabasen klicka här 4lättasteg

Mer information om mentaltester klicka här